Студенттерге укуктук реформалар тууралуу

Эл аралык Кувейт унверситетинин юриспруденция кафедрасынын 3-курсунун студенттерине C.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин укуктук иштер жана кадрдык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси, юридика илимдеринин кандидаты, доцент Нурбек Андабеков “Кыргызстандагы учурдагы укуктук реформалар боюнча көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору жөнүндө” лекция окуду.

 Мындай  докладдар студенттердин практикалык жактан тажрыйба алмашуусуна, дүйнө таанымынын кеңейүүсүнө таасир берип, билими кеңейтүүгө шыктандырды. Сабактын соңунда  докладчы студенттерди кызыктырган  суроолорго жооп берди.