Математика сабагынан олимпиада өткөрүлдү

Эл аралык Кувейт университетинин социалдык-гуманитардык жана табигый дисциплиналар кафедрасынын демилгеси менен  математика предмети боюнча Бишкек шаарындагы 10-класс жана 11-класстын окуучулары үчүн олимпиада өткөрүлдү.

Математикалык олимпиадага Бишкектеги №69  орто мектептен 8 окуучу, №51 орто мектептен 7 окуучу, А.Молдокулов атындагы улуттук № 5-мектеп-лицейден 8 окуучу, №88 орто мектептен 7 окуучу, №66  орто мектептен 16 окуучу, №38  орто мектептен 6 окуучу, №28  орто мектептен 3 окуучу катышты.

Эл аралык Кувейт университети 2013-жылдан бери математика сабагы боюнча олимпиадан өткөрүүнү салтка айландырып келүүдө. Сынакта жеңип чыккан окуучулар мактоо баракчалары жана баалуу белектер менен сыйланышат.

 

Другие интересующие посты от iku.kg