2022-жылдын 20-апрелинде

Кесипке багыт берүү иштеринин алкагында Эл аралык Кувейт университетинин базасында «Математика» сабагы боюнча Бишкек шаарындагы мектептер арасында олимпиада өткөрүлөт.

Другие интересующие посты от iku.kg